Archiwa kategorii: Raporty roczne

Raport roczny nr 6/2022 z 30-05-2022

Raporty roczne za rok 2021 Verbicom Spółka Akcyjna.

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2021.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

 • Bolesław Zając – Prezes Zarządu

Raport Roczny nr 5/2021 z 27-05-2021

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2020.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 8 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Bolesław Zając – Prezes Zarządu

Raport roczny EBI 6/2020 z 26-06-2020

 

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2019.
Jednocześnie w nawiązaniu do publikacji raportu rocznego, Zarząd Emitenta chciałby wskazać, iż w nawiązaniu do oświadczenia Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych („ESMA”), jak również komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego na dzień dzisiejszy Zarząd Emitenta nie może jednoznacznie określić wpływu rozprzestrzeniania się wirusa na działalność Spółki, jej wyniki finansowe, a także perspektywy rozwoju. Należy jednak nadmienić, że globalna pandemia COVID-19 może się odbić negatywnie na działalności Grupy VERBICOM.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

 

 • Bolesław Zając – Prezes Zarządu

 

Raport roczny 4/2018 z 29-05-2018

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2017r. Verbicom Spółka Akcyjna (PLVRBCM00015)

29-05-2018 16:41:42 | Roczny | EBI | 4/2018

Zarząd spółki VERBICOM S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2015 wraz z sprawozdaniami biegłych rewidentów.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect”

 

 • Bolesław Zając – Prezes Zarządu

Raport EBI 9/2017 z 31-05-2017

Skonsolidowany raport roczny Verbicom S.A. za 2016r.

Zarząd Verbicom S.A. przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny za 2016 rok. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

 • Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Verbicom
 • Opinia i raport biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Verbicom

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Bolesław Zając – Prezes Zarządu

Raport EBI 8/2017 z 31-05-2017

Raport Roczny Jednostkowy Verbicom S.A. za 2016 rok

Zarząd Verbicom S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny za 2016 rok. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Bolesław Zając – Prezes Zarządu

Raport roczny 4/2016 z 01-06-2016

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2015 rok

Zarząd spółki VERBICOM S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2015.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Bolesław Zając – Prezes Zarządu

Raport roczny jednostkowy i skonsolidowany za rok 2014.

 

GRUPA VERBICOM – raport roczny jednostkowy i skonsolidowany

Zarząd spółki VERBICOM S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2014.

Podstawa prawna:

par. 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect”.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Bolesław Zając – Prezes Zarządu

Raport roczny 27/2014 z 03-06-2014

Raporty roczne: jednostkowy i skonsolidowany
Zarząd spółki VERBICOM S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2013.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Bolesław Zając – Prezes Zarządu
Robert Primke – Wiceprezes Zarządu

Raport roczny 7/2013 z 31-05-2013

Raporty roczne: jednostkowy i skonsolidowany

Zarząd spółki VERBICOM S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2012.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:

 • Bolesław Zając – Prezes Zarządu
 • Robert Primke – Wiceprezes Zarządu