Raport Roczny nr 5/2021 z 27-05-2021

27/05/2021

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2020.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 8 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Bolesław Zając – Prezes Zarządu