Raport roczny nr 6/2022 z 30-05-2022

30/05/2022

Raporty roczne za rok 2021 Verbicom Spółka Akcyjna.

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2021.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

  • Bolesław Zając – Prezes Zarządu