Raport roczny 4/2018 z 29-05-2018

30/05/2018

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2017r. Verbicom Spółka Akcyjna (PLVRBCM00015)

29-05-2018 16:41:42 | Roczny | EBI | 4/2018

Zarząd spółki VERBICOM S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2015 wraz z sprawozdaniami biegłych rewidentów.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect”

 

  • Bolesław Zając – Prezes Zarządu