Raport roczny korekta 6/2023 z 31-05-2023

31/05/2023

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu okresowego za 2022 rok opublikowanego raportem bieżącym EBI nr 5/2023 z dnia 31 maja 2023 roku.
Korekta dotyczy uzupełnienia raportu o opinie biegłego rewidenta do raportu jednostkowego, jak i skonsolidowanego.
Treść raportu przed korektą i po korekcie pozostaje bez zmian, jak również treść załączników opublikowanych w raporcie bieżącym EBI nr 5/2023.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

  • Bolesław Zając – Prezes Zarządu