Raport roczny EBI 6/2020 z 26-06-2020

27/06/2020

 

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2019.
Jednocześnie w nawiązaniu do publikacji raportu rocznego, Zarząd Emitenta chciałby wskazać, iż w nawiązaniu do oświadczenia Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych („ESMA”), jak również komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego na dzień dzisiejszy Zarząd Emitenta nie może jednoznacznie określić wpływu rozprzestrzeniania się wirusa na działalność Spółki, jej wyniki finansowe, a także perspektywy rozwoju. Należy jednak nadmienić, że globalna pandemia COVID-19 może się odbić negatywnie na działalności Grupy VERBICOM.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

 

  • Bolesław Zając – Prezes Zarządu