Kalendarium planowanych dat publikacji raportów okresowych

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Zarząd Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, że jednostkowe i skonsolidowane raporty okresowe w roku obrotowym 2023 będą przekazywane w następujących terminach: 

– za IV kw. 2022r. – dnia 10 lutego 2023r.

– za I kw. 2023r. – dnia 12 maja 2023r.

– za II kw. 2023r. – dnia 11 sierpnia 2023r.

– za III kw. 2023r. – dnia 10 listopada 2023r.

Raport roczny za 2022r. – dnia 31 maja 2023r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. 

Bolesław Zając    Prezes Zarządu