Akcjonariat

Akcjonariat VERBICOM S.A przedstawia poniższa tabela:

 

Liczba akcji Liczba głosów

Udział
w kapitale

 Udział
w głosach

Magdalena Koch-Zając

1 249 666

2 084 666

15,57%

18,34%

Robert Primke

1 249 666

2 084 666

15,57%

18,34%

Dariusz Karpiak

1 201 666

2 036 666

14,97%

17,92%

OPOKA TFI FIZ

933 000

933 000

11,63%

8,21%

Bogdan Szymczak

715 000

1 430 000

8,91%

12,58%

Verbicom S.A.

100 332

100 332

1,25%

0,88%

Pozostali

2 575 333

2 695 333

32,10%

23,73%

Ogółem

8 024 663

11 364 663

100%

100%