Rozpoczęcie współpracy z Alcatel Lucent Enterprise !

16/09/2016

W sierpniu tego roku Verbicom S.A. podpisała umowę o współpracy w ramach partnerstwa z producentem Alcatel Lucent  Enterprise.
W ofercie Verbicom znalazło się zatem  szerokie portfolio rozwiązań producenta. Umowa stanowi dalsze rozszerzanie wachlarza rozwiązań firmy, dla której tak ważne jest śledzenie rynku i zaspokajanie jego potrzeb oraz uwzględniane ich przy tworzeniu  „szytej na miarę” oferty handlowej.

Znalezione obrazy dla zapytania logo alcatel lucent