Raport roczny 7/2013 z 31-05-2013

04/11/2014

Raporty roczne: jednostkowy i skonsolidowany

Zarząd spółki VERBICOM S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2012.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bolesław Zając – Prezes Zarządu
  • Robert Primke – Wiceprezes Zarządu