Raport okresowy za IV kwartał 2023 roku nr 3/2024 z 12-02-2024

12/02/2024

Raport nr 3/2024

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport za IV kwartał 2023 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Bolesław Zając – Prezes Zarządu