Raport okresowy nr 12/2021 z 12-11-21

12/11/2021

| Kwartalny | EBI | 12/2021

Zarząd Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport za III kwartał 2021 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

 

  • Bolesław Zając – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport okresowy za III kwartał 2021.pdf