Raport kwartalny 8/2018 z 14-08-2018

14/08/2018

Jednostkowy i skonsolidowany raport za II kwartał 2018r. Verbicom Spółka Akcyjna (PLVRBCM00015)

14-08-2018 15:55:38 | Kwartalny | EBI | 8/2018

Zarząd spółki Verbicom S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego jednostkowego i skonsolidowanego za II kwartał 2018 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Bolesław Zając – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport okresowy za II kwartał 2018