Raport kwartalny 3/2018 z 15-05-2018

15/05/2018

VERBICOM – jednostkowy i skonsolidowany raport za I kwartał 2018r.

Zarząd spółki Verbicom S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego jednostkowego i skonsolidowanego za I kwartał 2018 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Bolesław Zając – Prezes Zarządu