Raport ESPI nr 7/2018 z 31-10-2018

31/10/2018

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Verbicom S.A. niniejszym informuje, że w dniu 30.10.2018 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Bogdana Szymczaka o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta ponad próg 15% ogólnej liczby głosów.

Treść zawiadomienia znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu.

 

 

Z poważaniem

 

Bolesław Zając

Prezes Zarządu