Raport ESPI nr 6/2018 z 30-10-2018

30/10/2018

Temat:
Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości przed jednostkę z grupy kapitałowej

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu _Emitent_ niniejszym informuje, że została zawarta przedwstępna umowa przez Ostrów Tumski Sp. z o.o. s.k. z siedzibą w Poznaniu, podmiot w którym jedynym komplementariuszem jest Ostrów Tumski Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Spółka zależna od Emitenta, tj. TCT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, posiada 50% udziałów spółki Ostrów Tumski Sp. z o.o.
Przedmiotem umowy zawartej przez Ostrów Tumski Sp. z o.o. Sp. k. jest sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Poznaniu
W stosunku do przedmiotu umowy wydana została prawomocna decyzja Prezydenta Miasta Poznania zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę, obejmującego budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z funkcją usługową, garażem podziemnym i infrastrukturą towarzyszącą. Łączna wartość sprzedaży nieruchomości wraz z projektem budowlanym i wykonawczym oraz prawami autorskimi do projektu została określona na kwotę 5.903.500 PLN.
Termin zawarcia umowy przyrzeczonej ustalono jako nie później aniżeli do dnia 15.01.2019 r.
Emitent zaznacza, że dotychczas wyniki spółki Ostrów Tumski Sp. z o.o. s.k. nie były konsolidowane z uwagi na ich nieistotność. W wyniku transakcji opisanej powyżej Emitent podda konsolidacji wyniki wskazanej spółki.

Z poważaniem

Bolesław Zając
Prezes Zarządu