Raport ESPI nr 2/2023 z 06-04-2023

06/04/2023

Otrzymanie istotnego zamówienia przez spółkę zależną

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent) informuje, iż dnia 6 kwietnia 2023 roku zarząd spółki zależnej od Emitenta, tj. spółki Versim S.A., otrzymał zamówienie od jednej z firm teleinformatycznych. 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego firmy Extreme Networks dla klienta będącego instytucją administracji państwowej. Zakres zamówienia obejmuje zaawansowane przełączniki sieciowe wraz z serwisem. 

Wartość przyjętego do realizacji zamówienia wyrażona jest w USD i przy obecnym kursie tej waluty wynosi ponad 3,4 mln. zł netto. 

Termin realizacji zamówienia to II kwartał 2023 roku. 

Bolesław Zając     Prezes Zarządu