Raport ESPI nr 1/2024 z 12-02-2024

12/02/2024

Kontynuacja informacji o wyborze Emitenta w e-licytacji nieruchomości gruntowej.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 1/2023 informuje, iż do Spółki wpłynęło pismo z postanowieniem Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej o prawomocnym przysądzeniu Emitentowi prawa własności nieruchomości gruntowej, w części zabudowanej, o pow. 0,6907 ha położonej w okolicach Wrocławia.

Bolesław Zając Prezes Zarządu