Raport ESPI 5/2020 z 31-07-2020

31/07/2020
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 2020 KNF
Data sporządzenia: 2020-07-31
Skrócona nazwa emitenta
VERBICOM S.A.
Temat
Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu _”Spółka”, „Emitent”_ przekazuje w załączeniu wykaz podmiotów, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 31 lipca 2020 r., posiadały co najmniej 5% w głosach:
 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-31 Bolesław Zając Prezes Zarządu Bolesław Zając