Raport ESPI 4/2023 z 31-05-2023

31/05/2023

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna: Inne uregulowania 

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2023 r. o godz. 11:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ulicy Skarbka 36 w Poznaniu.

W załączeniu znajduje się pełna treść ogłoszenia wraz ze wzorem pełnomocnictwa, projekty uchwał, oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Bolesław Zając – Prezes Zarządu