Raport ESPI 2/2024 z 16-02-2024

16/02/2024

Informacja o zawarciu istotnej umowy przez spółkę zależną Emitenta

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 15 lutego2024r. została podpisana Umowa na generalne wykonawstwo („Umowa”) pomiędzy spółką zależną Emitenta, tj. Stacja Naramowice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu („Inwestor”), a spółką WPiP Mardom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu („Wykonawca”). Przedmiotem zawartej umowy jest kompleksowe wykonanie przez Wykonawcę zadania inwestycyjnego polegającego na wybudowaniu osiedla mieszkalnego wraz z instalacjami zewnętrznymi, infrastrukturą techniczną i drogową, zielenią oraz przyłączami, a także koordynacja przyłączy elektroenergetycznych i teletechnicznych. W powyższej Inwestycji powstaną 93 mieszkania o wysokim standardzie, a jej budżet oscylować będzie około 60 mln pln. Inwestycja będzie finansowana ze środków własnych oraz kredytu bankowego. Rozpoczęcie inwestycji ma nastąpić do dnia 15 marca br., a planowane zakończenie do dnia 15 grudnia 2025 r. Przez zakończenie Emitent rozumie termin Odbioru Końcowego przedmiotowego budynku mieszkalnego od Wykonawcy. Emitent uznał niniejszą informację za istotną z uwagi na potencjalnie znaczny wpływ tej Inwestycji na wyniki Grupy Verbicom w przyszłych okresach.

Prezes Zarządu Bolesław Zając