Raport bieżący nr 9/2023 z 09-11-2023

09/11/2023

Informacja o zawarciu istotnej umowy przez spółkę zależną Emitenta

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż została podpisana Umowa na generalne wykonawstwo („Umowa”) pomiędzy spółką zależną Emitenta, tj. Pułaskiego 19 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu („Inwestor”), a spółką Trasko Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrzeszowie („Wykonawca”). Przedmiotem zawartej umowy jest kompleksowe wykonanie przez Wykonawcę zadania inwestycyjnego polegającego na wybudowaniu budynku mieszkalnego wielorodzinnego z parkingiem podziemnym wraz z instalacjami zewnętrznymi, infrastrukturą techniczną i drogową, zielenią oraz przyłączami, a także koordynacja przyłączy elektroenergetycznych i teletechnicznych. W powyższej Inwestycji powstaną 33 mieszkania o wysokim standardzie, a jej budżet oscylować będzie około 50 mln pln. Inwestycja będzie finansowana ze środków własnych oraz kredytu bankowego. Rozpoczęcie inwestycji ma nastąpić do dnia 14 listopada br., a planowane zakończenie do dnia 30 września 2025 r. Przez zakończenie Emitent rozumie termin Odbioru Końcowego przedmiotowego budynku mieszkalnego od Wykonawcy. Emitent uznał niniejszą informację za istotną z uwagi na potencjalnie znaczny wpływ tej Inwestycji na wyniki Grupy Verbicom w przyszłych okresach.

Bolesław Zając Prezes Zarządu

Bolesław Zając Prezes Zarządu