Raport Bieżący nr 11/2023 z 27-06-2023

27/06/2023

Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 czerwca 2023 r. uchwałami nr 16 i 17 uchwaliło wypłatę dywidendy w wysokości 0,01 zł na jedną akcję. Łączna kwota dywidendy przy założeniu wypłaty wszystkich akcji wynosi 80.246,63 zł. Dzień dywidendy został ustalony na 31 sierpnia 2023 r., natomiast termin wypłaty dywidendy na 21 grudnia 2023 r. Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki.

Podstawa prawna: §4 ust. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

Bolesław Zając Prezes Zarządu