Raport bieżący nr 1/2024 z 10-01-2024

10/01/2024

Podpisanie umów z biegłym rewidentem  

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) informuje, iż działając na mocy uchwał nr 1 oraz 2 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 21 grudnia 2023 roku, dnia 10 stycznia 2024 roku podpisano z CGS Audytor Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu umowy, których przedmiotem jest dokonanie badania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 11 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO 

Bolesław Zając – Prezes Zarządu