Raport ESPI 6/2023 z 19-06-2023

19/06/2023

Otrzymanie istotnego zamówienia przez spółkę zależną

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż dnia 16 czerwca 2023 roku zarząd spółki zależnej od Emitenta, tj. spółki Versim S.A., otrzymał zamówienie od jednej z firm teleinformatycznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rozwiązania MDM firmy Techstep Poland S.A. dla klienta będącego instytucją finansową. Zakres zamówienia obejmuje oprogramowanie Essentials MDM wraz z usługami serwisowymi. Wartość przyjętego do realizacji zamówienia wynosi ponad 1,2 mln zł netto. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od daty zamówienia

Bolesław Zając Prezes Zarządu