Raport Bieżący EBI nr 6/2021 z 28-05-2021

28/05/2021

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 r. o godz. 12 w siedzibie Spółki przy ul. Skarbka 36.

W załączeniu znajduje się pełna treść ogłoszenia wraz ze wzorem pełnomocnictwa oraz informacją o formularzy do głosowania przez pełnomocnika, projekty uchwał oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w spółce.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

 

Bolesław Zając – Prezes Zarządu