Raport Bieżący EBI 8/2020 z 31-07-2020

31/07/2020

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 lipca 2020 r. Verbicom Spółka Akcyjna (PLVRBCM00015)

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 31 lipca 2020 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się.
Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

 

  • Bolesław Zając – Prezes Zarządu

Załączniki:

VRB_protokół ZWZA_310720.pdf