Raport bieżący 9/2019 z 01-06-2019

01/06/2019

Tytuł:

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.,06.2019r. wraz z projektami uchwał

 

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.06.2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie spólki w Poznaniu przy ul.Skarbka 36

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w spółce.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 – 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Osoby reprezentujące spółkę
Bolesław Zając, Prezes Zarządu