Władze: Zarząd i Rada Nadzorcza

Zarząd:

  • Bolesław Zając – Prezes Zarządu
  • Robert Primke – Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

  • Andrzej Koch – Przewodniczący Rady Nadzorczej – życiorys
  • Krystyna Primke – Członek Rady Nadzorczej – życiorys
  • Mieczysław Zając – Członek Rady Nadzorczej – życiorys
  • Adam Karaś– Członek Rady Nadzorczej – życiorys
  • Aleksandra Szymczak- Członek Rady Nadzorczej – życiorys