Umowa z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym

18/02/2021
Verbicom SA na podstawie zawartej umowy dostarczy dla firmy MPK Poznań Sp. z o. o. nowoczesny, system telekomunikacyjny OpenScape 4000 V10 producenta  Atos Unify dla 800 użytkowników wewnętrznych.
Dzięki temu poprawiona zostanie niezawodność łączności i migracja w kierunku telefonii IP.
Wartość inwestycji to 1 mln złotych.
System obejmie 5 lokalizacji, czyli  węzłów. Główny będzie na  ul.Głogowskiej  131/133 i zostanie wyposażony w niezawodne i wielopłaszczyznowe jednostki sterujące (tzw. gorąca rezerwa),  a w czterech zajezdniach na terenie miasta (węzłach satelickich) staną bramy OS4000 Enterprise Gateway, które będą mogły działać autonomicznie w sytuacji utraty łączności z węzłem głównym, komunikując się z pozostałymi  poprzez wielokierunkowe i backupowe łącza operatorskie SIP/PRA/BRI.
Unowocześnione zostaną również infolinie klienta, które otrzymają wsparcie systemu OpenScape Contact Center, który zapewni:
1) minimalizację czasu oczekiwania na operatora,
2) podgląd bieżącej sytuacji na infoliniach,
3) statystyki.
Docelowo, system będzie mógł być rozbudowany o mechanizmy sztucznej inteligencji (voice/chatbots).