Raport roczny 27/2014 z 03-06-2014

04/11/2014

Raporty roczne: jednostkowy i skonsolidowany
Zarząd spółki VERBICOM S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2013.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Bolesław Zając – Prezes Zarządu
Robert Primke – Wiceprezes Zarządu