Raport nr 16/2020 z 28.12.2020

28/12/2020

Otrzymanie istotnego zamówienia przez spółkę zależną

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 28 grudnia 2020 roku, spółka zależna od Emitenta – Versim S.A., otrzymała istotne zamówienie od jednej z firm teleinformatycznych. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego firmy Extreme Networks dla klienta będącego Jednostką Samorządową na terenie Polski. Zakres zamówienia obejmuje zaawansowane przełączniki sieciowe, aplikacje oraz serwis. Wartość przyjętego do realizacji zamówienia wyrażona jest w USD i przy obecnym kursie tej waluty wynosi około 1 060 tysięcy zł netto. Termin realizacji zamówienia: I kwartał 2021

Bolesław Zając – Prezes Zarządu