Raport Kwartalny nr 10/2020 z 12-08-2020

13/08/2020

Raport okresowy za II kwartał 2020 roku Verbicom Spółka Akcyjna (PLVRBCM00015)

 

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport za II kwartał 2020 roku.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

 

  • Bolesław Zając – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport okresowy za II kwartał 2020.pdf