Raport kwartalny EBI nr 11/2022 z 14-11-2022

15/11/2022

Raport okresowy za III kwartał 2022 roku

Raport Kwartalny nr 11/2022

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport za III kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Bolesław Zając  Prezes Zarządu Bolesław Zając