Raport kwartalny EBI nr 10/2022 z 12-08-2022

21/08/2022

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport za II kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Bolesław Zając Prezes Zarządu