Raport kwartalny | EBI | 11/2020 z 13-11-2020

13/11/2020

Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny Verbicom Spółka Akcyjna

| Kwartalny | EBI | 11/2020

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport za III kwartał 2020 roku.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

 

  • Bolesław Zając – Prezes Zarządu