Raport kwartalny 8/2015 z 16-02-2015

17/02/2015

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2014 r.
Zarząd spółki Verbicom S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego jednostkowego i skonsolidowanego za IV kwartał 2014 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki:
• Raport okresowy za IV kwartał 2014.pdf rozmiar: 389.9 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
• Bolesław Zając – Prezes Zarządu