Raport kwartalny 5/2014 z 12-02-2014

04/11/2014

Raport okresowy za IV Kwartał 2013r.
Zarząd VERBICOM S.A. przekazuje w załączniku do publicznej wiadomości treść raportu okresowego: jednostkowego i skonsolidowanego za IV kwartał 2013 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Bolesław Zając – Prezes Zarządu