Raport kwartalny 48/2014 z 12-11-2014

14/11/2014

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2014r.
Zarząd spółki Verbicom S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego jednostkowego i skonsolidowanego za III kwartał 2014 r.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki:
• Raport okresowy za III kwartał 2014.pdf rozmiar: 376.8 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
• Bolesław Zając – Prezes Zarządu