Raport kwartalny 4/2017 z 15-05-2017

15/05/2017

Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017

Zarząd spółki Verbicom S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego jednostkowego i skonsolidowanego za I kwartał 2017 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

  • Raport okresowy za I kwartał 2017

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bolesław Zając – Prezes Zarządu