Raport kwartalny 39/2015 z 16-11-2015

17/11/2015

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2015 r.
Zarząd spółki Verbicom S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego jednostkowego i skonsolidowanego za III kwartał 2015 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki:
• Raport okresowy za III kwartał 2015.pdf rozmiar: 388.8 kB