Raport kwartalny 39/2014 z 12-08-2014

04/11/2014

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2014 r
Zarząd spółki Verbicom S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego jednostkowego i skonsolidowanego za II kwartał 2014 r.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Bolesław Zając – Prezes Zarządu
Robert Primke – Wiceprezes Zarządu