Raport kwartalny 3/2022 z 15-02-2022

15/02/2022

Raport Jednostkowy i Skonsolidowany za IV kwartał 2021r. Verbicom Spółka Akcyjna


Zarząd Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport za IV kwartał 2021 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

  • Bolesław Zając – Prezes Zarządu