Raport kwartalny 28/2015 z 14-08-2015

14/08/2015

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2015 r.
Zarząd spółki Verbicom S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego jednostkowego i skonsolidowanego za II kwartał 2015 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
• Raport okresowy za II kwartał 2015.pdf rozmiar: 368.7 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
• Bolesław Zając – Prezes Zarządu