Raport kwartalny 2/2016 z 12-02-16

13/02/2016

VERBICOM S.A. – Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2015r.

Zarząd spółki Verbicom S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego jednostkowego i skonsolidowanego za IV kwartał 2015 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bolesław Zając – Prezes Zarządu