Raport kwartalny 20/2014 z 13-05-2014

04/11/2014

Raport okresowy za I kwartał 2014r.

Zarząd VERBICOM S.A. przekazuje w załączniku do publicznej wiadomości treść raportu okresowego: jednostkowego i skonsolidowanego za I kwartał 2014 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bolesław Zając – Prezes Zarządu
  • Robert Primke – Wiceprezes Zarządu