Raport kwartalny 17/2017 z 11-08-2017

11/08/2017

 

Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2017 roku.

Zarząd spółki Verbicom S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego jednostkowego i skonsolidowanego za II kwartał 2017 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Bolesław Zając – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport okresowy za II kwartał 2017