Raport kwartalny 15/2019 z 13-11-2019

13/11/2019

Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny Verbicom S.A.

Zarząd spółki Verbicom S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego jednostkowego i skonsolidowanego za III kwartał 2019 r.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Bolesław Zając – Prezes Zarządu