Raport ESPI nr 9/2021 z 23-06-2021

23/06/2021

Aktualizacja informacji o kontroli Urzędu Celno-Skarbowego w spółce zależnej od Emitenta – Versim S.A.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 1/2021 z dnia 4 stycznia 2021 roku informuje, iż dnia 21 czerwca 2021 roku pełnomocnikowi spółki zależnej od Emitenta – Versim S.A. doręczony został wyrok wraz z uzasadnieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu do skargi złożonej na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

Skarga dotycząca decyzji wydanej w zakresie podatku od towarów i usług za miesiące luty, marzec i kwiecień 2014 została przez Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalona. Aktualnie Zarząd spółki Versim czeka na analizę uzasadnienia wyroku, aby podjąć dalsze kroki odwoławcze, łącznie ze zwróceniem się Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Bolesław Zając – Prezes Zarządu