Raport ESPI nr 8/2018 z 27-12-2018

28/12/2018

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu (Emitent, Spółką) informuje o zawarciu umowy pożyczki, na mocy której Emitent udzielił spółce z branży deweloperskiej pożyczki w kwocie 1.020.000,00 PLN. Termin spłaty pożyczki określony został na grudzień 2023 r., sama spłata nastąpi w 20 równych kwartalnych ratach kapitałowo-odsetkowych począwszy od dnia 20.03.2019 r. Umowa przewiduje możliwość wcześniejszej spłaty przez pożyczkobiorcę. Oprocentowanie pożyczki zostało ustalone w wysokości 10% w stosunku rocznym. Pożyczka została zabezpieczona hipotecznie na nieruchomości położonej w Poznaniu, a jej spłata poręczona przez osobę fizyczną.

Prezes Zarządu

Bolesław Zając